Iskanje

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-005

Kulturni dom Trebnje

Natečaj (2. nagrada)

Lokacija: Trebnje, Slovenija   Leto projekta: 2017   Sodelovali: Uroš Birsa, Damjan Burcar, Jana Petkovič, Tina Mravlje, Maja Ražem   3DJaka Birsa

Urbanistična zasnova širšega območja izhaja iz elementov dolenjske krajine in ideje enostavnih ekonomsko učinkovitih rešitev ob obstoječi železniški progi. Severno od predvidene nove cestne povezave je v breg umeščena stavba kulturnega doma z možnostjo faznega nizanja preostalih programov v dveh dodatnih stavbah na vsaki strani kulturnega doma ob novo predvideni cesti. Prostor južno od kulturnega doma proti železniški progi predstavlja infrastrukturno potezo, prostor severno od kulturnega doma proti mestu je pa prostor pešca, prireditvenih prostorov, prostor srečanja in druženja. Oblikovan je v mehkih potezah dolenjske krajine, ki se preko teras spušča proti železnici.

Objekt se z novim trgom navezuje na obstoječi mestni prostor ob Golijevem trgu. Oblikovanje objekta temelji na racionalni in prečiščeni razporeditvi programov, ki tako v tlorisu kot v prerezu komunicira s prostorom v katerega je umeščen. Na severni strani se z dvovišinsko vhodno avlo in galerijskim prostorom v pritličju odpira proti novemu mestnemu trgu in na ta način omogoča povezovanje notranjega in zunanjega, odprtega in zaprtega.  Južna stran objekta se funkcionalno navezuje na prometno infrastrukturo ter objektu zagotavlja dostavo, servisne vhode in izhode ter možnost dostopa do objekta z nivoja obstoječe železniške postaje ter predvidenih avtobusne postaje in parkirne hiše.

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-003

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-002

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-004

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-006

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-007

apiarhitekti-kulturni-dom-trebnje-001

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|