Iskanje

apiarhitekti-center-zascite-in-resevanja-005

Center zaščite in reševanja

Natečaj

Lokacija: Ljubljana, Slovenija   Leto projekta: 2014   Sodelovali: API ARHITEKTI d.o.o.: Marko Stanovnik  ARHITEKTURA d.o.o.: Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič, Tomaž Budkovič

Z arhitekturnim birojem ARHITEKTURA d.o.o. smo sodelovali na natečaju za novi ljubljanski center za zaščito in reševanje. Center za zaščito in reševanje naj bi bil postavljen v še skoraj deviški prostor, ki mu daje dominantno smer nova Štajerska vpadnica, ki vodi od severne obvoznice do velikega krožišča pred Plečnikovimi Žalami, po katerih je obravnavani mestni predel širše poznan tudi izven Ljubljane. Tukaj je bilo kasneje zgrajenih nekaj na videz naključno postavljenih novejših objektov od katerih izstopa po velikosti, obliki ter konkurenci Žalam manj primeren  Rehabilitacijski center. Iz lokacije se odpirajo značilni pogledi na oddaljeno krajinsko obrobje Ljubljanskega polja.  Novi Center naj bi s svojim mogočnim volumnom nedvomno močno zaznamoval prostor ter naj bi tako sooblikoval nov kontekst vsem bodočim posegom v obravnavani prostor. Ob oblikovanju njegovega arhitekturnega nagovora smo želeli ostati spoštljivi do Plečnikovega izročila in smo zato obravnavali novi objekt kot na videz enoten, eleganten volumen iz katerega prikrito izstopa le gasilni stolp. Prav stolp je za gasilne postaje značilen arhetipski element, ki vzbuja pri ljudeh asociacije na tradicijo in obeležuje funkcijo objekta tudi v oblikovnem smislu. Ima podoben simbolni pomen kot protokolarni balkon na mestnih hišah.

apiarhitekti-center-zascite-in-resevanja-004

apiarhitekti-center-zascite-in-resevanja-001

apiarhitekti-center-zascite-in-resevanja-003

apiarhitekti-center-zascite-in-resevanja-002

Model

Model

Model

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|