Iskanje

apiarhitekti-gorenska-plaza-003

Gorenjska plaža

Prenova in novogradnja

Lokacija: Tržič, Slovenija   Leto projekta: 2015   Sodelovali: Uroš Birsa, Robert Robas   Foto: Jaka Birsa

Območje starega letnega kopališča je v celoti preurejeno v moderen turistično kulturni center, namenjen izvajanju različnih dejavnosti v okviru zmogljivosti novozgrajenih objektov: večnamenskega amfiteatra z odrom, kopališke ploščadi z bazeni za prosti čas ter spremljevalnega objekta z restavracijo in servisnimi prostori kopališkega dela. Zelene površine so preurejene v skladu z novim konceptom ureditve brežin, pri čemer so ohranjene nekatere drevesne gruče, ki so se kvalitetno vključile v novo ureditev. Novozgrajeni bazeni konceptualno združujejo rekreativne, prostočasne in sprostitvene dejavnosti. Kopališki objekt je v skladu z načelom trajnostne gradnje zgrajen z uporabo lesa kot pretežnega konstrukcijskega materiala, za ogrevanje bazenske vode pa so na streho objekta nameščeni sprejemniki sončne energije.

apiarhitekti-gorenska-plaza-008

apiarhitekti-gorenska-plaza-006

apiarhitekti-gorenska-plaza-007

apiarhitekti-gorenska-plaza-002

apiarhitekti-gorenska-plaza-005

apiarhitekti-gorenska-plaza-004

apiarhitekti-gorenska-plaza-009

apiarhitekti-gorenska-plaza-010

apiarhitekti-gorenska-plaza-001

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|