Iskanje

Stanovanjska soseska Habjanov bajer

Natečaj

Lokacija: Ljubljana, Slovenija   Leto projekta: 2017   Sodelovali: Uroš Birsa, Mitja Zorko, Maja Jovanovič, Marko Stanovnik, Jaka Birsa   3D: Jaka Birsa

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|