Iskanje

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-004

Kopališče Kolezija

Natečaj

Lokacija: Ljubljana, Slovenija   Leto projekta: 2009   Sodelovali: API ARHITEKTI d.o.o.: Uroš Birsa, Marko Stanovnik  ARHITEKTURA d.o.o.: Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič, Tomaž Budkovič

Z arhitekturnim birojem ARHITEKTURA d.o.o. smo sodelovali na natečaju za prenovo kopališča Kolezija. V predlagani rešitvi zavestno ohranjamo skoraj vse bistvene elemente Tepinovega koncepta.  Ohranjamo poudarjeno vzdolžno kompozicijsko os  kopališča, ki se začenja z osrednjim vstopom iz Hajdrihove ulice in poteka proti vzhodu skozi transparentni del paviljonskega objekta, ki ga v povečani obliki ohranjamo umeščenega ob Hajdrihovi ulici. Na to os se pripenjata oba velika bazena. V odprtem delu kopališča smo ohranili in nadgradili elemente nekdanje zunanje ureditve. Zaradi zahtevane gradnje podzemne parkirne hiše smo pomaknili os obeh bazenov proti južnemu robu parcele. Na ta način smo ohranili večino obstoječega drevja in  hkrati povečali prostor sončne ploščadi ob severnem robu velikega bazena. Ploščad je lesena in tvori nekakšno programsko os na katero se vežejo obstoječe ležalne ploščadi umeščene v drevesne zalive ob robu Gunduličeve  ulice, košarkaško igrišče in manjši paviljonski objekt s priročnimi garderobami, požarnim izhodom iz parkirne kleti, sanitarijami in bifejem. Od tod je speljana proti vzhodnemu robu območja nova pot do letnega vhoda v kopališče, kjer se nahaja tudi  kolesarnica. Letni vhod je umeščen v območje ob rondoju na Kopališki ulici od koder so peš in kolesarski dostopi iz mestnega središča krajši. V tem območju kopališča smo predvideli senčne prostore pod obstoječim drevjem, ki dopolnjujejo program sončnih ploščadi v osrednjem delu kopališča. Na vzhodnem delu velikega zunanjega bazena je umeščeno otroško igrišče s čofotalnikom, ki je funkcionalno in varnostno ločeno od velikega bazena z nizko ležalno klopjo ter je hkrati pod kontrolo staršev tako iz sončnih ploščadi kot izpred letnega bifeje.

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-001

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-003

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-002

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-005

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-006

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-007

apiarhitekti-kopalisce-kolezija-008

C:Documents and SettingsbostjanDesktopKOLEZIJAplakati-kolez

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|