Iskanje

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

Parkirna hiša Janina

Novogradnja

Lokacija: Rogaška Slatina, Slovenija   Leto projekta: 2010   Sodelovali: Uroš Birsa, Robert Robas, Daniela Vidmar Podboj, Gregor Petrovič, prof. dr. Davorin Gazvoda   Foto: Miran Kambič

Podzemna parkirna hiša Janina s parkovno ureditvijo na strehi in v neposredni okolici predstavlja 1.fazo izgradnje širše zasnovanega mestnega parka, ki v končni fazi predvideva umik vsega motornega prometa pod nivo terena. Uvozno–izvozna rampa in stekleni paviljon za osebni dostop sta programsko umeščena ob križišče lokalnih cest na severo-vzhodnem robu nove ureditve. Konstrukcija podzemnega objekta je zasnovana kot kombinacija prefabriciranih filigran plošč in klasično v opaž litega betona, posebna oblika stropa brez vmesnih podpor pa omogoča racionalnejšo izrabo novih parkirnih površin.

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

API ARHITEKTI GARAZA ROGASKA SLATINA

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|