Iskanje

apiarhitekti-poslovni-center-vrelec-002

Poslovni center Vrelec

Natečaj

Lokacija: Rogaška Slatina, Slovenija   Leto projekta: 2014   Sodelovali: Uroš Birsa, Marko Stanovnik, Jaka Birsa   3D: Jaka Birsa

Območje gradnje leži neposredno ob krožišču »Celjska cesta«, ki predstavlja vstopno točko proti centru Rogaške Slatine iz smeri severa in zahoda. Tako kot je pomembna sama stavba in njena zasnova je pri umeščanju objekta v prostor pomemben  urbani kontekst, ki je namenjen tako širši kot ožji okolici. Narava objekta  zahteva, da je v prostoru opazen, lahko dostopen in grajen brez arhitektonskih  in prometnih ovir. 

Oblikovanje fasade je členjeno na oblikovanje fasade poslovnih prostorov in fasade prirezanega dela objekta v pritličju. Fasada poslovnih prostorov je steklena s horizontalnimi okenskimi pasovi, ki zagotavljajo ustrezno dnevno osvetlitev v globino prostorov,  istočasno pa je razmerje polno prazno v korist racionalni rabi energije. Vertikalna zasteklitev je sicer všečna,  ne zagotavlja pa večje osvetlitve v globino prostora, kar je posebej pomembno pri pisarniških delovnih mestih ter je v tem pogledu energetsko manj učinkovita. Na steklenih površinah so nameščena horizontalna senčila, ki ščitijo notranjost pred pretirano insolacijo. 

apiarhitekti-poslovni-center-vrelec-003

apiarhitekti-poslovni-center-vrelec-001

apiarhitekti-poslovni-center-vrelec-004

966_IDZ_AR_D Model (1)

Model

Model

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|