Iskanje

apiarhitekti-narodna-galerija-017

Narodna galerija

Prenova

Lokacija: Ljubljana, Slovenija   Leto projekta: 2016   Sodelovali: Uroš Birsa, Anka Juriševič, Damjan Burcar, Jelena Dodig Trajkovič, Jana Petkovič, Marko Stanovnik, Gregor Petrovič, Marjeta Zupančič Meglič   Foto: Jaka Birsa

Narodna galerija je umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Skozi njeno zgodovino so si strokovnjaki prizadevali za oblikovanje čim bolj popolne zbirke likovne ustvarjalnosti v obdobju od srednjega veka do sredine 20. stoletja.

Od začetkov v letu 1918 dalje se je Narodna galerija spopadala s prostorskimi problemi, ki jih je vsa desetletja občasno in sproti reševala, tudi po tem, ko je leta 1925 dobila domovanje v Narodnem domu in je v tej stavbi leta 1928 postavila prvo stalno zbirko. Skupaj z naraščajočim številom umetnin se je večala prostorska stiska. Ob splošnem tehnološkem napredku in moderniziranih doktrinah muzejske stroke so se razvijale tudi zahteve po oblikovanju primernega okolja za umetnine. Matična palača Narodne galerije – Narodni dom –, stavba s konca 19. stoletja, je postala premajhna in neustrezna. Med letoma 2012 in 2015 je bila izvedena celovita rekonstrukcija Narodnega doma, dotrajane palače, neprimerne za sodobno muzejsko dejavnost.

Prenovljen kompleks Narodne galerije obsega skoraj 13.000 m2 v povezanem kompleksu treh stavb, ki so nastajale med letoma 1894 in 2001. Glavna naloga pri rekonstrukciji Narodnega doma je bila zagotoviti ustrezno pretočnost med veznim delom in galerijskimi prostori v objektu bivšega Narodnega doma. Delo arhitekta je bilo v veliki meri determinirano z dejstvom, da objekt predstavlja pomembno kulturno dediščino, ki bo predstavljena v svoji prvotni podobi. Zato so bili posegi, ki jih je zahtevala izboljšana funkcionalnost, načrtovani z zadržanostjo, ki zagotavlja prepoznavnost prvotne funkcije in podobe objekta.

apiarhitekti-narodna-galerija-019

apiarhitekti-narodna-galerija-018

????????????????????????????????????

apiarhitekti-narodna-galerija-8

apiarhitekti-narodna-galerija-3

apiarhitekti-narodna-galerija-7

apiarhitekti-narodna-galerija-5

apiarhitekti-narodna-galerija-4

apiarhitekti-narodna-galerija-6

apiarhitekti-narodna-galerija-1

apiarhitekti-narodna-galerija-9

apiarhitekti-narodna-galerija-13

apiarhitekti-narodna-galerija-11

apiarhitekti-narodna-galerija-15

apiarhitekti-narodna-galerija-14

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|