Iskanje

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-2

Policijska postaja Rogaška Slatina

Novogradnja

Lokacija: Rogaška Slatina, Slovenija   Leto projekta: 2008   Sodelovali: Uroš Birsa, Anka Juriševič, Robert Robas, Damjan Burcar, Maja Novak, Rok Grdiša, Katja Drač   Foto: Janez Marolt

Nova policijska postaja Rogaška Slatina se nahaja na južnem delu mesta, zahodno od kompleksa Steklarne Rogaška Slatina. Trikotna parcela je omejena s cesto, železnico in potokom. Zasnova objekta izhaja iz združevanja dveh geometrij obstoječega grajenega prostora. Ulična fasada policijske postaje v pritličju povzema gradbeno linijo Steklarne, v nadstropju pa geometrijo nove ulice. S postavitvijo in kombinacijo gradbenih linij ter izvedbo deluje objekt mestotvorno, v okolju za katerega je sicer značilna razdrobljenost in amorfnost.

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-6

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-3

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-4

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-1

apiarhitekti-policijska-postaja-rogaska-slatina-5

© 2016 - 2024 API ARHITEKTI d.o.o., vse pravice pridržane.
|
T: 01 283 20 07
|
F: 01 283 20 92
|
E: info@api.si
|